Støtte og donationer

ALK er tilsluttet Etisk Nævn for Lægemiddelindustrien (ENLI)

Vi arbejder derfor under de etiske regelsæt, lægemiddelindustrien er underlagt, som er fastlagt ud fra de Europæiske etiske regler; EFPIA Code.

Dette består bl.a. af et etisk regelsæt, der gælder for støtte og sponsorater til forskellige projekter  til offentlige hospitaler  i Danmark, som resulterer i reel værdi for patienterne.

De etiske regler for lægemiddelbranchens donationer og tilskud til hospitaler supplerer og skærper på udvalgte områder EFPIA Code on the promotion of prescription-only medicines to, and interaction with healthcare professionals, art. 11, "Donations and grants that support healthcare or research", og Lægemiddelindustriens kodeks vedrørende reklame mv. for lægemidler rettet mod sundhedspersoner, §15, "Donationer og tilskud til sundhedsydelser eller forskning". Det er altid de strengeste regler på området, som skal overholdes. Alle de nævnte etiske regelsæt kan findes på ENLI

DONATIONER OG TILSKUD TIL HOSPITALER 2022:

Vi har ikke givet donationer eller tilskud til hospitaler i 2022.

Last updated: 2023.12.19