Rapportering af

bivirkninger

Rapportering af bivirkninger

ALK tager patientsikkerheden meget alvorligt, og rapportering af bivirkninger er central i vores sikkerhedsovervågning af virksomhedens produkter.

Vil du rapportere en mistænkt bivirkning, kan du gøre det på Lægemiddelstyrelsens hjemmeside eller direkte til ALK ved at sende en mail til drugsafety@alk.net eller ringe til vores omstilling på tlf. +46 300 – 185 45.

Ved rapportering til ALK bedes du oplyse følgende:

 

Om dig, der indsender informationen

 • Dit navn og dine kontaktoplysninger

   
 • Din rolle, fx læge, sygeplejerske, anden sundhedsperson, patient, pårørende

   
 • Må ALK kontakte dig ved behov for yderligere oplysninger?

   
 • Hvis du er patient eller pårørende, må ALK kontakte din/din pårørendes læge? Hvis ja, oplys navn og kontaktoplysninger. 

 

Om personen, der har oplevet bivirkningen

 • Personens initialer, køn og alder/fødselsår

   
 • Har personen andre sygdomme, og/eller er personen i andre behandlinger?

 

Om lægemidlet og bivirkningen

 • Lægemidlets navn, evt. batchnummer, dosis

   
 • Årsag til behandlingen, start- og slutdato

   
 • Beskrivelse af bivirkningen, samt hvornår den startede, evt. behandling, samt om den har fortaget sig

 

Vedr. spørgsmål om din egen eller din pårørendes behandling eller helbredstilstand, beder vi dig kontakte sundhedssektoren, den behandlende læge eller apoteket.

Rapportering af bivirkninger

Se videoen og lær mere om vigtigheden af at indrapportere bivirkninger.

Alle de informationer og personoplysninger du deler med os, vil blive beskyttet og opbevaret fortroligt i overensstemmelse med ALKs procedurer og i overensstemmelse med databeskyttelseslovgivningen. De oplysninger, du giver, vil blive brugt med henblik på overvågning af lægemiddelsikkerhed. Oplysningerne kan blive delt med sundhedsmyndigheder. For at finde ud af mere om, hvordan vi behandler personoplysninger, og hvilke rettigheder du har, besøg venligst ALK Privatlivspolitik.

Last updated: 2022.09.01