Rapportering af

bivirkninger

Rapportering af bivirkninger

ALK tager patientsikkerheden meget alvorligt, og rapportering af bivirkninger er central i vores sikkerhedsovervågning af virksomhedens produkter.

Vil du rapportere en mistænkt bivirkning, kan du gøre det på Lægemiddelstyrelsens hjemmeside eller direkte til ALK ved at sende en mail til drugsafety@alk.net eller ringe til vores omstilling på tlf. +46 300 – 185 45.

Ved rapportering til ALK bedes du oplyse følgende:

 

Om dig, der indsender informationen

 • Dit navn og dine kontaktoplysninger
   
 • Din rolle, fx læge, sygeplejerske, anden sundhedsperson, patient, pårørende
   
 • Må ALK kontakte dig ved behov for yderligere oplysninger?
   
 • Hvis du er patient eller pårørende, må ALK kontakte din/din pårørendes læge? Hvis ja, oplys navn og kontaktoplysninger. 

 

Om personen, der har oplevet bivirkningen

 • Personens initialer, køn og alder/fødselsår
   
 • Har personen andre sygdomme og/eller er personen i andre behandlinger?

 

Om lægemidlet og bivirkningen

 • Lægemidlets navn, evt. batchnummer, dosis
   
 • Årsag til behandlingen, start- og slutdato
   
 • Beskrivelse af bivirkningen, samt hvornår den startede, evt. behandling, samt om den har fortaget sig

 

Vedr. spørgsmål om din egen eller din pårørendes behandling eller helbredstilstand, beder vi dig kontakte sundhedssektoren, den behandlende læge eller apoteket.

Personoplysninger i forbindelse med den aktuelle bivirkning (fx initialer, køn, alder/fødselsår, sygdomsbillede og behandlinger, som er relevante for brugen af lægemidlet) registreres og behandles elektronisk af ALK med det formål at opfylde retlige krav vedrørende sikkerhedsovervågningen af vores produkter. Oplysningerne gemmes uden tidsbegrænsning. Anonymiserede personoplysninger kan blive udleveret internt i ALK, til vores samarbejdspartnere samt til Lægemiddelstyrelsen og tilsvarende tilsynsmyndigheder i andre lande til samme formål.

Sidst opdateret: 2017.03.13