ALK Nordic’s samarbejder og donationer

Gennemsigtighed i overførsel af midler og samarbejder

I ALK Nordic A/S arbejder vi for transparens ved interaktioner med sundhedspersoner/patientorganisationer og for at disse transaktioner registreres og rapporteres efter de regler, der findes. Derfor er vi tilknyttet ENLI, Etisk Nævn for Lægemiddel Industrien. ENLI er lægemiddelindustriens eget selvjustitsorgan, der skal sikre, at lægemiddelindustriens reklameaktiviteter over for sundhedspersoner og andre interessenter sker på en lovlig og etisk forsvarlig måde. Du kan læse mere om de etiske regler på www.enli.dk.  Se mere under ”Samarbejdsaftaler” og ”Støtte og donationer”.

Alle lægemiddelvirksomheder er forpligtet til, at offentliggøre navne på de eksterne konsulentvirksomheder der på vegne af lægemiddelvirksomheden, arbejder med dialog og forhandling med beslutningstagere. Reglerne er til for, at sikre at dialogen foregår på en åben og troværdig måde. De eksterne konsulenter er gjort bekendt med, og har forpligtet sig til, at overholde LIF's gældende etiske regler for dialog og forhandling. Du kan se, hvem vi samarbejder med under ”Eksterne samarbejder”.

Last updated: 2022.06.01