Samarbejdsaftaler

ALK samarbejder med patientforeninger på baggrund af etiske regelsæt

ALK er tilsluttet Etisk Nævn for Lægemiddelindustrien (ENLI)’s kompetencer, og vi samarbejder med patientorganisationer og virksomheder i overensstemmelse med dette.

De etiske regler sikrer en ramme for samspillet mellem lægemiddelindustri og patientforeninger mv., sådan at samarbejdet altid foregår på en åben og troværdig måde. Formålet med de etiske regler er at sikre, at parterne fremstår som uafhængige af hinanden. Samarbejdet mellem parterne skal foregå således, at pressionsmuligheder og afhængighedsforhold parterne imellem er udelukket. ALK indberetter således alle aktiviteter og samarbejder til ENLI.

Last updated: 2023.03.16