Lider du af en allergisk sygdom?

Allergi

Industrialiseringen og livsstilsændringer har medført, at stadig flere mennesker får symptomer på allergi. Allergivaccination kan hjælpe patienter til at få bedre kontrol over deres allergi i kraft af, at deres immunsystem omstiller sig.

Allergi? Der er hjælp at hente.

Høfeber (allergisk snue eller allergisk rhinitis) og allergisk astma opfattes mere og mere som tilstande, der bør behandles samlet. Der findes flere muligheder for at få allergi under kontrol.

Et globalt problem, der skal håndteres

Allergi – fakta og tal
På verdensplan lider 400-500 millioner mennesker af høfeber eller høsnue/allergisk rhinitis, som det nogle gange bliver kaldt. Af disse har 10-20 % har symptomer, som ikke er ordentlig kontrolleret. Allergikere, som ikke får tilstrækkeligt udbytte af symptombehandlende allergimedicin, kan få det bedre med allergivaccination.
Sammenhængen mellem høfeber og allergisk astma
At luftvejsallergi kan føre til både høfeber (høsnue/allergisk rhinitis) og allergisk astma er et velkendt fænomen. Disse to tilstande blev tidligere ofte behandlet uafhængigt af hinanden, men efterhånden betragtes de i stigende grad som forskellige symptomer på en og samme allergiske sygdom.
Forskellige former for allergibehandling
Der er en vigtig forskel mellem allergivaccination og behandlinger, som alene lindrer allergisymptomerne, så længe medicinen tages. Allergivaccination omstiller kroppens immunsystem, så det allergifremkaldende stof, allergenet, tolereres bedre. Dermed ændrer sygdomsforløbet sig i en positiv retning.
Last updated: 2020.10.09