ALK

Eksterne samarbejder

Gennemsigtighed i eksterne samarbejder

Alle lægemiddelvirksomheder er forpligtet til, at offentliggøre navne på de eksterne konsulentvirksomheder der på vegne af lægemiddelvirksomheden, arbejder med dialog og forhandling med beslutningstagere.

Reglerne er til for, at sikre at dialogen foregår på en åben og troværdig måde. De eksterne konsulenter er gjort bekendt med, og har forpligtet sig til, at overholde LIF's gældende etiske regler for dialog og forhandling. 

ALK Nordic A/S samarbejder med følgende partnere:

LEAD Agency A/S
CDM A/S
Ashfield Nordic ApS

Sidst opdateret: 2022.12.16