ALK

Eksterne samarbejder

Gennemsigtighed i eksterne samarbejder

Alle lægemiddelvirksomheder er forpligtet til at offentliggøre navne på de eksterne konsulentvirksomheder, der, på vegne af lægemiddelvirksomheden, arbejder med dialog og forhandling med beslutningstagere.

Reglerne er til for at sikre, at dialogen foregår på en åben og troværdig måde. De eksterne konsulenter er gjort bekendt med, og har forpligtet sig til, at overholde LIF's gældende etiske regler for dialog og forhandling. 

ALK Nordic A/S samarbejder med følgende partnere:

LEAD Agency A/S
CDM A/S
Ashfield Nordic ApS
Ernst & Young Global Limited

Last updated: 2023.06.22