Ejere

Vores ejere bidrager til samfundet

Ved at støtte uafhængig forskning på højeste niveau stræber vores ejere efter at forbedre menneskers sundhed og trivsel væsentligt.

En stabil ejerstruktur

Selvom ALK er børsnoteret på NASDAQ Copenhagen (OMX: ALK B), har ALK et ualmindelig stabilt ejerskab. To aktieejere har anmeldt en aktiebeholdning på 5 % eller mere.

Lundbeckfonden har en ejerandel på 40,3 % (inklusive A-aktier), og pensionsfonden ATP har en andel på 5,1 %. Af de 30 største aktieejere er 27 internationale institutionelle investorer – især fra Nordamerika, Storbritannien og Skandinavien. Det internationale ejerskab udgør cirka 22 % og repræsenterer 39 % af den fordelte aktiekapital.

Lundbeckfonden er en erhvervsdrivende fond, hvis investeringer gør en forskel for menneskers sundhed og trivsel via støtten til videnskabelig forskning. Fonden bruger afkastet af sin investering i ALK til dette formål.

Lundbeckfonden er en af de største erhvervsdrivende fonde i Danmark med en samlet værdi på over 50 milliarder DKK og med årlige uddelinger på minimum 500 millioner DKK i form af bevillinger til uafhængig biomedicinsk forskning – primært med fokus på hjernen.

Eksempler på bevillinger fra Lundbeckfonden:

2013
I et femårigt forskningsprojekt, finansieret af Lundbeckfonden, har allergiforsker Jacob Pontoppidan Thyssen undersøgt, hvordan astma kan udvikles i lungerne, samt hvordan allergier udvikles i slimhinderne og i huden som resultat af, at et stof trænger ind gennem huden et andet sted på kroppen.
2014
Børnelæge Klaus Bønnelykke fra Dansk BørneAstma Center, COPSAC, fik en forskningsbevilling på 10 millioner DKK fra Lundbeckfonden til at kortlægge den genetiske kontrol af astma og derigennem forbedre kvaliteten af både forebyggende tiltag og behandling.
2015
Immunolog Vasileios Bekiaris fik en forskningsbevilling fra Lundbeckfonden på 10 millioner DKK. Pengene vil blive brugt til at identificere hvordan immunsystemets hvide blodlegemer genkender de kemiske signaler, der afgives fra sclerotisk væv.

Et overblik over Lundbeckfonden

ALK’s bestemmende aktionær​

Lundbeckfonden er ALK’s største og bestemmende aktionær med 67 % af stemmerne (40 % af kapitalen).

Lundbeckfondens bevillinger til forskning udgjorde i 2022 i alt 550 millioner DKK.
Last updated: 2023.08.08