ALK’s

Overførsel af midler

ALK's samarbejde og donationer

Gennemsigtighed i overførsel af midler samt samarbejde med sundhedssektoren

EFPIA (European Federation of Pharmaceutical Industries and Association) vedtog i 2013 et nyt etisk adfærdskodeks vedrørende sundhedspersoners tilknytning til medicinalindustrien. Dette initiativ er gældende for hele Europa, og i Danmark er det vedtaget ved lov. Du kan læse mere på www.laegemiddelstyrelsen.dk.

I ALK Nordic A/S arbejder vi for transparens ved interaktioner med sundhedspersoner/organisationer og for at disse transaktioner registreres og rapporteres efter de regler, der findes. Derfor er vi tilknyttet ENLI, Etisk Nævn for Lægemiddel Industrien.

ENLI er lægemiddelindustriens eget selvjustitsorgan, der skal sikre, at lægemiddelindustriens reklameaktiviteter over for sundhedspersoner og andre interessenter sker på en lovlig og etisk forsvarlig måde.

Du kan læse mere om de etiske regler på www.enli.dk

Sidst opdateret: 2020.10.09